Femke Halsema en de Doofpot - Marxplaats

Marxplaats.nl
Marxplaats.nl
Ga naar de inhoud

Femke Halsema en de Doofpot

Columns en meer
Femke Halsema en De Doofpot
Zoontje Halsema doet domme dingen en wordt gepakt. De Telegraaf pakt uit en spreekt van een doofpot. Ik vermoed dat er inderdaad sprake is van een doofpot, maar op een hele andere plek dan dat De Telegraaf ons wil doen geloven. Ik denk dat de echte doofpot bij Veilig Thuis zit.

De feiten. Zoontje Halsema gaat met een vriendje een verlaten boot binnen en schopt rotzooi. Daarnaast hebben ze messen en een alarmpistool. Ze worden gesnapt en gepakt. Tot zover niets bijzonders. Het is puberaal gedrag zoals de advocaat beweert. Maar elk kind dat in aanraking komt met de politie leidt tegenwoordig tot een zorgmelding bij Veilig Thuis. Een te klein kind dat 's avonds heel laat over straat zwerft. Een kind dat huilend aan een agent vertelt dat hij thuis een tik gehad heeft. Een kind dat een poosje zoek is. Het zijn allemaal niet strafbare feiten, maar leiden wel tot een zorgmelding bij Veilig Thuis. Als een kind iets strafbaars doet, dan komt er ook een zorgmelding. Het is een eufemisme voor het begin van een eindeloos proces, niet te stoppen, invasief en intimiderend.

Ik ken de werkwijze van Veilig Thuis in Amsterdam niet, maar wel die in Utrecht. Als er een zorgmelding is, dan ben je als ouders gelijk verdacht. Niet het kind doet iets fout, maar jij als ouder hebt gefaald in je opvoeding. Veilig Thuis gaat er met een gestrekt been in en jij als ouder moet maar bewijzen dat je het echt allemaal goed bedoeld hebt.Stel je bent ondernemer met een kleine zaak. Je werkt 80 uur per week om het hoofd boven water te houden. Je kind doet iets geks en er komt een zorgmelding. Voor de medewerker van Veilig Thuis is het simpel, je hebt je kind verwaarloosd, te weinig tijd vrij gemaakt voor de opvoeding. En daarom is het niet gek dat jouw kind over straat zwerft en rottigheid uithaalt. Jij als ouder, als hardwerkende ondernemer hebt een ernstige fout gemaakt, en daarvoor moet het hele gezin boeten.

Je kind doet iets fout, en jij bent direct een verdachte ouder!

Verplichte therapieën, inefficiënte hulptrajecten, bemoeizuchtige hulpverleners halen je gezinsleven onnodig overhoop. Ik heb veel verhalen gehoord, heel veel verhalen. En als je zelf de problemen zou willen oplossen, dan word je weggezet als weigerende ouder en worden je kinderen in het ergste geval uit huis gehaald. Zo ongeveer is de situatie inmiddels als je te maken krijgt met Veilig Thuis in Utrecht. En wellicht ook in de rest van Nederland. Eén puberale misstap en je hele gezinsleven is gesloopt.

Maar hoe zal dat zijn met Femke Halsema? Ook een hardwerkende vrouw. Als burgemeester van Amsterdam werk je ook 80 uur in de week, als het niet meer is. Er moet een zorgmelding gegaan zijn naar Veilig Thuis, dat is de standaard en verplichte procedure. Maar heeft de politie in Amsterdam dat wel gedaan? Het gaat immers om de burgemeester. En als het gebeurd is, wat heeft Veilig Thuis er mee gedaan? Zijn er twee medewerkers van Veilig Thuis op bezoek gegaan bij de Halsema's thuis? Zijn de pedagogische capaciteiten van de burgemeester eens grondig onder de loep genomen? Ik vrees van niet. Krijgt de burgemeester te maken met onterechte beschuldigingen? Met valse rapporten en verklaringen? Moet de burgemeester bij de rechter straks uitleggen dat al die beschuldigingen uit de duim van een medewerker van Veilig Thuis komen? Ik denk het niet.

En daar hebben we dan de echte doofpot. Deze doofpot betreft het handelen van de burgemeester en zij is een publiek figuur. De Telegraaf beschadigt onnodig een jongen van vijftien jaar. Die had een goede schop onder zijn kont moeten hebben. Daarna had hij als onbekende puber door moeten kunnen gaan met zijn leven. Alle kinderen doen domme dingen, daar ben je kind voor! En daar heb je ouders voor om dat te corrigeren en te bestraffen. (En daar hebben we die verplichte zorgmelding en Veilig Thuis overigens helemaal niet voor nodig!!!)
Maar de rol van de Burgemeester is wel interessant. Krijgt burgemeester Femke Halsema van Amsterdam een voorkeursbehandeling als het gaat om die verplichte zorgmelding bij Veilig Thuis? Ik vrees met grote vrezen dat het antwoord daarop 'ja' is. Dat is de doofpot die De Telegraaf of andere Amsterdamse journalisten zouden moeten onderzoeken.

En wie mij kent weet dat ik vind dat de rol van Veilig Thuis in de Nederlandse samenleving veel te dominant is, dus ik zou willen dat de Halsema's niet te maken krijgen met deze instelling. En dat zou ook moeten gelden voor heel veel andere hardwerkende en goedbedoelende ouders, met kinderen die eens iets doen wat minder slim is.

Sunt pueri pueri, pueri puerillia tractant


15 augustus 2019
© Marc van Rossum du Chattel
Marxplaats.nl
Dit is de website van
Marc van Rossum du Chattel.
Je mag mijn foto's alleen gebruiken
na mijn schriftelijke toestemming.
Terug naar de inhoud