Openbaar Vervoer Ruimteslurper - Marxplaats

Marxplaats.nl
Marxplaats.nl
Ga naar de inhoud

Openbaar Vervoer Ruimteslurper

Columns en meer
Openbaar vervoer de echte ruimteslurper
In de discussie over de auto in de stad hoor je heel vaak dat de auto zo'n ruimteslurper is. Ik verbaas me altijd over dat argument, want als er een vervoersmiddel is dat veel ruimte slurpt dan is het juist het openbaar vervoer. Kijk maar eens naar een busbaan, waar elke vijf minuten een bus over rijdt, en die de rest van de tijd totaal onbenut is. Vergelijk dat met een rijbaan, waar elke vijf seconden een auto over rijdt. Het zou me niet verbazen als er meer mensen vervoerd worden per vierkante meter ruimte over een doorsnee doorgaande weg, dan over een doorsnee busbaan.
Maar wat nog veel meer opvalt is de ruimte die de trein nodig heeft in de stad. Dan heb ik het bijvoorbeeld over de parkeerplaatsen voor treinen. In Utrecht is dat in de Cartesiusdriehoek. Wie verzint het om zo'n gigantisch parkeerterrein voor treinen aan te leggen midden in onze stad? Die dingen staan daar de hele nacht leeg te wezen, terwijl er ook huizen zouden kunnen staan, waar mensen in slapen. En overdag is het hele terrein leeg. Een gigantisch stuk stad met als definitie: 'leeg'.
Maar dat is allemaal gevoel. Ik ben ook eens gaan rekenen. Ik heb uitgemeten hoeveel oppervlakte spoor er ligt tussen station Vaartsche Rijn en de Daalsetunnel. Daabij heb ik de Dichtersbaan en de trambaan meegenomen. Dat is 25,5 hectare om precies te zijn. Hoe verhoudt zich dat tot Utrecht Centrum. Daarvoor heb ik het gebied opgemeten dat binnen de singels ligt, het station en spoor liggen daar dus niet binnen, maar dat is wel het echte centrum van de stad. Het gebied binnen de singels is 138,8 hectare.

Als je die twee vergelijkt dan krijg je het volgende: de oppervlakte van het spoor in het hart van Utrecht is 18% van de oppervlakte van het centrum van de stad. En dan te bedenken dat ook het spoor er 90% van de tijd ongebruikt bij ligt, dan is er maar één conclusie mogelijk, de echte ruimteslurper in het centrum van Utrecht is het Openbaar Vervoer.

21 januari 2019
©Marc van Rossum du Chattel
Marxplaats.nl
Dit is de website van
Marc van Rossum du Chattel.
Je mag mijn foto's alleen gebruiken
na mijn schriftelijke toestemming.
Terug naar de inhoud